Taiteen perusopetus

Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa. Taiteen perusopetusta järjestetään Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppimäärän suorittaneet saavat tutkintotodistuksen. Taiteen perusopetuksen kursseille osallistuminen ei kuitenkaan velvoita suorittamaan koko oppimäärää. Opintojen suorittamisesta on etua esimerkiksi oman taiteenalan opintoihin hakeutuessa.  

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteiset opinnot on 300 tuntia ja teemaopinnot 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.