Järjestyssäännöt

Mäntsälän kansalaisopiston järjestyssäännöt

12.8.2020

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa kansalaisopiston toiminnassa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää opiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opistossa on tasa-arvo kaikkien välillä. Kaikki ovat yhdenvertaisia.

Kun ilmoittaudun kurssille, sitoudun noudattamaan seuraavia Mäntsälän kansalaisopiston sääntöjä:

Hyvät käytöstavat ja turvallisuus

 • Noudatan opiston järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.
 • Käyttäydyn kohteliaasti, asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti oppitunneilla ja tauoilla.
 • Saavun ajoissa tunneille.
 • En ota valokuvia, videoita tai äänityksiä ilman lupaa.
 • En käytä päihteitä tai huumaavia aineita opiston tiloissa. Tupakointi on kielletty sisätiloissa sekä ulkoalueilla.
 • En tuo vaarallisia esineitä ja aineita opistoon.
 • Suoritan kurssimaksut sovitusti.

Tilat

 • Huolehdin ympäristön siisteydestä, siivoan omat jälkeni luokassa ja yleisissä tiloissa.
 • Pidän hyvää huolta opiston tiloista ja tavaroista.
 • Olen korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastani vahingosta.
 • Mäntsälän kansalaisopisto ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta.

Järjestyssääntöjen valvonta ja seuraamukset

 • Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki opistossa työskentelevät henkilöt.
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa puhuttelu. Mäntsälän kansalaisopisto voi evätä sinulta oikeuden osallistua opiston kursseille.