Opintopistekurssit

Opintopistekurssit –osaaminen näkyviin!

Kansalaisopiston kursseilla jokaisella on mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen. Mäntsälän kansalaisopiston opiskelijat voivat halutessaan saada joistakin kursseista arvioinnin ja todistuksen, joita voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Tällaisia kursseja kutsutaan opintopistekursseiksi. Kurssit on merkitty opinto-oppaaseemme noppalogolla.

Työelämälähtöinen opiskeleminen, jatkokouluttautuminen ja alanvaihto ovat tätä päivää. Osaamisperusteisuus on näitä asioita tukeva toimintamalli, jossa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, miten tai missä osaaminen on hankittu. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin – myös kansalaisopiston kursseilla.

Opintopistekurssien laajuus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijan työmääränä 27 tuntia. Kurssit kuvataan ja arvioidaan osaamisperusteisesti. Jokaiselle kurssille on määritelty arviointikriteerit, joiden mukaan arviointi tehdään. Kurssista opiskelija saa arvosanan hyväksytty/hylätty. Kurssitodistuksella opiskelija voi osoittaa osaamisensa esimerkiksi työpaikalla tai toisessa oppilaitoksessa. Kurssisuoritukset ja arviointi viedään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietokantaan, jos opiskelija antaa suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamiseen. Opiskelija voi siis halutessaan suorittaa kurssin myös ilman suoritusmerkintää ja arviointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistukseen liittyvästä ohjeistuksesta (lainsäädäntö, valtionosuusrahoitus), uudistuksen käytännön toimeenpanosta ja teknisestä toteutuksesta (Koski-palvelu, ePerusteet-palvelu ja Oma Opintopolku-palvelu) sekä ohjeistaa oppilaitoksia näiden osalta.

Jos opiskelija haluaa saada arvioidun kurssisuorituksen Koski-järjestelmään, hänen täytyy todistaa henkilöllisyytensä virallisella asiakirjalla (passi tai henkilökortti) ja allekirjoittaa suostumuslomake kurssin alkaessa. Mikäli opiskelija on suostunut tallentamaan koulutuksensa tiedot Koski-palveluun, koulutuksen päättyessä arvosana tai hyväksytty -merkintä siirretään Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Mikäli arvioija päättää hylätä opiskelijan suorituksen, suoritusta ei tallenneta Koski-tietovarantoon.

Koski-tietovarantoon siirrettävä tietosisältö on yleispiirteiltään seuraavaa:

1.            Koulutuksen nimi ja laajuus opintopisteinä

2.            Koulutuksen päättymispäivä

3.            Osaamisen arviointi

Oppilaitoksen ylläpitäjä on kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tallentanut opiskelijasta perustiedot, kuten sukunimi- ja etunimet sekä henkilötunnuksen tai oppijanumeron (mikäli henkilötunnusta ei ole). Oppijanumero muodostetaan myös heille, joilla henkilötunnus on, sillä oppijanumerorekisteri edellyttää seuraavien tietojen tallentamista:

1.            nimi

2.            oppijanumero

3.            henkilötunnus (tai pelkkä oppijanumero, mikäli henkilötunnusta ei ole)

4.            kansalaisuus

5.            sukupuoli

6.            äidinkieli

7.            tarpeelliset yhteystiedot

Lähtökohtaisesti tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi, jolloin opiskelija voi hallita koulutustietojaan Oma Opintopolku -palvelussa, mutta halutessaan opiskelija voi peruuttaa suostumuksensa tietojensa säilytykseen samassa Oma Opintopolku-palvelussa.

Lisätiedot: rehtori p. 040 314 5370, etunimi.sukunimi@mantsala.fi

114225 Lautanauhat

Tule opettelemaan lautanauhatekniikkaa, mikä on hyvin vanha käsityötekniikka. Kurssilla tutustutaan erilaisiin lautanauhoihin. Voit suunnitella oman lautanauhan ja tehdä ohjeen mukaisia nauhoja. Opit luomaan loimen ja kutomaan nauhat. Lue lisää täältä.

320701 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Koulutuksessa saa tietoa vapaaehtoistoiminnan perusasioista kuten toiminnan merkityksestä, yleisistä periaatteista ja vuorovaikutustaidoista. Perusteiden lisäksi tarjolla on tietoa mielenkiintoisista, erityyppisistä vapaaehtoistehtävistä Mäntsälässä esimerkiksi ikäihmisten, lapsiperheiden tai vaikkapa maahanmuuttajien parissa. Lue lisää täältä.

111025 5-kielisen kanteleen alkeiskurssi

Kurssilla harjoitellaan yksin- ja yhteismusisoinnin perustaitoja. Musisoidaan toisia kuunnellen alkeisopiskeluun soveltuvia kappaleita ja harjoituksia. Opitaan musisoimalla tunnistamaan musiikkiin liittyviä käsitteitä. Lue lisää täältä.

114226 Zoom loom - minikehyskudonta

Zoom loom -kehykset ovat pieniä noin 10x10 cm kokoiset minikehykset, joilla kudotaan pieniä kankaanpaloja, jotka ommellaan tai virkataan yhteen. Kudottuja kangaspaloja voidaan käyttää isoäidinneliöiden tapaan erilaisiin tuotteisiin. Lue lisää täältä.

Tutustu linkin takaa kyseisen kurssin informointilomakkeeseen.

114225 Lautanauhat

320701 Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Tutustu suostumuslomakkeen sisältöön alla olevasta linkistä.