Palkka ja matkakorvaukset

Palkka

Palkka määräytyy Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (ovtes) mukaan ja on tunnilta 26,74 € - 32,64 € riippuen koulutuksesta.

Matkakulut

Matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti, ellei toisin sovita. Oman auton käytöstä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen korvaus, joka ilmoitetaan kunakin vuonna erikseen. Huom! Matkojen omavastuuosuus on 6km suuntaansa (edestakaista matkaa kohden vähennetään 12 km) vielä tämän 2023-2024 lukuvuoden aikana hyvinvointipäällikön päätöksellä (13.2.2023).