Palkka ja matkakorvaukset

Palkka

Palkka määräytyy Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (ovtes) mukaan ja on tunnilta 25,67 € - 29,43 riippuen koulutuksesta.

Matkakulut

Matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti, ellei toisin sovita. Oman auton käytöstä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen korvaus, joka ilmoitetaan kunakin vuonna erikseen. Tuntiopettajien voimassa olevien palvelussuhteen ehtojen mukaan (19 §) matkakustannukset korvataan ”siltä osin kuin matkan pituus (yhteen suuntaan) ylittää kuusi (6) kilometriä”, eli kutakin edetakaista matkaa kohden vähennetään 12 km.