<-- Takaisin Etusivulle

Tiedote lukuvuoden 2024–2025 kursseihin vaikuttavista tekijöistä 9.4.2024

Viime vuonna oli odotettavissa, että kansallisesti kansalaisopistojen valtionosuudet tulevat vähenemään aiempiin lukuvuosiin verrattuna. Vuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö eli OKM myönsi Mäntsälän kansalaisopistolle valtionosuustunteja 6749. Edellisen rehtorin aikana henkilöstö suunnitteli kuluvan lukuvuoden 2023–2024 kurssitarjonnan, jolloin valtionosuustunnit vuodelle 2024 eivät olleet vielä tiedossa. Kevääksi 2024 henkilöstö suunnitteli kursseja, kuten aiemminkin oli suunniteltu. OKM myönsi Mäntsälän kansalaisopistolle vuodelle 2024 valtionosuustunteja 5815. Valtionosuustunnit kattavat sekä kunkin vuoden kevään että syksyn opetustunnit. Kevään 2024 toteutuneiden tuntien määrä vaikuttaa siihen, että syksylle 2024 on huomattavasti vähemmän tunteja käytettävissä kuin aiempina lukuvuosina. Tästä syystä olemme joutuneet vähentämään joidenkin koko lukuvuoden kurssien kokoontumiskertoja syyslukukaudelle 2024. On ennustettavissa, että valtionosuustunnit eivät tule seuraavina vuosina kasvamaan, vaan ne joko pysyvät vuoden 2024 tasolla tai vähenevät. Vuoden 2025 kevään ja syksyn tunnit suunnittelemme siten, että opetustunnit jakaantuvat tasaisemmin kahden lukukauden kesken. Tällä hetkellä emme voi taloudellisista syistä suunnitella enempää tunteja kuin mitä saamme valtionosuuksia.

Mäntsälän kansalaisopistossa on tulossa syksyllä 2024 ainakin yksi koulutus, jota ei toteuteta valtionosuustuntien kautta. Kyseessä on maksuton vapaaehtoistoiminnankoulutus, jonka toteutamme yhteistyössä kunnan, seurakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja useiden eri järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistoiminnan koulutusta on ollut aiemminkin Mäntsälän kansalaisopistossa, mutta ne on toteutettu valtionosuustunteina. Uudenlainen yhteistyö eri tahojen kanssa, joita ei toteuteta valtionosuustuntien turvin, on kansalaisopistoissa tervetullutta. Avointen kurssien, opintopistekurssien ja taiteen perusopetuksen ohella saamme tällöin monipuolistettua tulevaisuudessa kansalaisopistojen roolia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäjänä.

Edeltävinä vuosina opiskelijaminimimäärät Mäntsälän kansalaisopiston kursseilla ovat vaihdelleet. Keväästä 2024 alkaen hyvinvointilautakunnan hyväksymänä opiskelijaminimi on kirkonkylällä 10. Sivukylillä, Pukkilassa, Pornaisissa, taiteenperusopetuksessa, verkkokursseilla ja opetustilan koon vuoksi muutamilla käsityön kursseilla minimiopiskelijamäärä kurssin toteutumiselle on kahdeksan. Taloudellisista syistä emme voi aloittaa sellaisia kursseja, joille ei ole ilmoittautunut minimimäärän verran opiskelijoita viisi arkipäivää ennen kurssien alkamista.

Kansalaisopiston henkilöstössä on tapahtumassa muutoksia. Kansalaisopistolla on avoimessa haussa kaksi päätoimisen opettajan työsuhdetta 1.8.2024 alkaen. Hakuaikaa on 15.4.asti. Haemme sekä kuvataiteen päätoimista opettajaa että liikunnan ja tanssin päätoimista opettajaa. Teemme valintapäätöksen uusista päätoimisista opettajista toukokuun aikana. Taloudellisista syistä päätoimisten opettajiemme opetustuntimäärä lukuvuosittain on jatkossa työehtosopimuksen mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntiopettajien määrä vähenee toistaiseksi.

Suunnittelemme edeltä mainittujen muutosten keskellä parhaillaan lukuvuotta 2024–2025. Kurssit tulevat näkyviin verkkokaupassamme kesäkuun alussa. Jos kuvataidekurssien ja liikuntakurssien kohdalla on maininta ”Opettaja avoin” se tarkoittaa sitä, että olemme suunnitelleet kurssit uusille päätoimisille opettajille. Lisäämme näiden kurssien opettajatietoihin uusien päätoimisten opettajiemme nimet viimeistään elokuun alussa. Kurssivalikoimamme täydentyy vielä elokuussa, kun uudet päätoimiset opettajat aloittavat tehtävissään ja Mäntsälän kunnan uusittu yhteistyösopimus Pornaisten ja Pukkilan kuntien kanssa on valmistunut. Pornaisten ja Pukkilan kunnissa toteutettavat kurssit kevätkaudelle 2025 lisäämme verkkokauppatarjontaamme viimeistään elokuun aikana. Osallistumme Mäntsälän kunnan Mitä ihmettä! -tapahtumaan. Esittelemme tapahtumassa tiedossa olevia ensi lukuvuoden kursseja. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–2025 kursseillemme alkaa 8.8. klo 9.00.

Aiempina lukuvuosina olemme painattaneet paperisen opinto-ohjelman, joka on jaettu kaikkiin kotitalouksiin. Lukuvuodelle 2024–2025 emme tule poikkeuksellisesti painattamaan paperista opinto-ohjelmaa, koska kurssitarjontamme on vasta osittain valmis elokuun alkuun mennessä. Tähän vaikuttavat edellä mainitut seikat: uusien päätoimisten opettajien aloittaminen työssään 1.8. ja yhteistyösopimusten uusiminen Pornaisten ja Pukkilan kuntien kanssa.

Kannattaa seurata verkkokauppamme täydentyvää kurssitarjontaa, somekanaviamme (Facebook ja Instagram) sekä verkkosivujamme. Myös kunnan infotauluilla tiedotamme ajankohtaisista kursseistamme. Toimiston aukioloaikoina opistosihteerit antavat opintoneuvontaa opiskelijoille.

Näistä edellä mainituista muutoksista huolimatta, toivomme mahdollisimman monen opiskelijan löytävän itsensä Mäntsälän kansalaisopiston kurssilta. Meille ovat tervetulleita kaikenikäiset opiskelijat oppimaan uutta, pitämään yllä jo opittua taitoa ja muodostamaan sosiaalisia verkostoja. Myös vammaiset ovat tervetulleita kursseillemme. Tarvittaessa vammainen voi ottaa kurssille mukaan maksutta tukihenkilön. Tukihenkilön tulee ilmoittautua kurssille toimiston kautta, jotta hänelle ei mene turhaan kurssimaksua.

 

Mäntsälän kansalaisopiston rehtori Mia Pätsi

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistot eli kansalaisopistot ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan kansalaisopistojen erityistehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Opetuksen painotukset määräytyvät paikallisesti. Suosituimpia aineita ovat kielet, musiikki, muut taideaineet ja käden taitojen aineet. Lisäksi kansalaisopistot huolehtivat suuresta osasta lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta. Opistot tarjoavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppiaineita sekä avointa yliopisto-opetusta.

Opiston historia

Vuonna 1962 annettiin laki työväen- ja kansalaisopistojen valtionavusta, jolla asetetut ehdot täyttävä opisto saisi 70 prosenttia laissa määritellyistä menoista.

Mäntsälän kansalaisopiston perustamisaloitteen teki syksyllä 1965 nuorisotyö- ja urheilulautakunta. Hankkeen tärkeimpiä puuhamiehiä olivat nuoriso-ohjaaja Tapio Lehtonen ja opettaja Aaro Lehtelä, josta tuli suunnitteluryhmän puheenjohtaja.

Toimikunta järjesti mielipidekyselyn. Pitäjän kotitalouksiin jaetuista 1000:sta kyselylomakkeesta palautettiin 740, joista 400:ssa ilmoitettiin osallistumisesta tulevan opiston toimintaan.

Toimikunnan esityksestä Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti perustaa kansalaisopiston, jonka toiminta oli suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 1966.

Opetusministeriö myönsi Mäntsälän kansalaisopistolle perustamisluvan ja työ alkoi sivutoimisen rehtorin Lasse Virtasen johdolla 26. päivä syyskuuta 1966.

Ensimmäisellä työviikolla kirjoittautui eri opintopiireihin yli 400 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen lukukauden aikana opiskelijoita oli 541. Opintokortti maksoi tuolloin 2 mk.

Vanha lehtileike avajaisjuhlasta

Opiston avajaisjuhlallisuuksia vietettiin kirkonkylän kansakoululla sunnuntaina lokakuun 23. päivä 1966 kahvitarjoilun ja aiheeseen sopivan ajanmukaisen viihteen kera.

Opetusta järjestettiin eniten kirkonkylällä mutta myös sivukylillä mm. Levannolla, Ohkolassa ja Sälinkäällä sekä Sääksjärvellä. Opetuspaikkana oli yleensä, kuten nykyisinkin, kylän koulu tai seurojentalo.

Opetusaineina ensimmäisenä lukukautena olivat mm. askartelu, englanti, kirjanpito, konekirjoitus, kotitalous, moottoripiiri, posliinimaalaus, pukuompelu ja taidepiiri.

Opiston suosio osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Rehtorin virka muutettiin päätoimiseksi seuraavana vuonna. Vuonna -68 palkattiin myös ensimmäinen päätoiminen opettaja käsitöihin.

Vuoden 1969 alusta Pornaisten kunta liittyi mukaan toimintaan ja syntyi Pornaisten osasto.

Vuonna 1975 syyslukukauden alkajaisiksi opisto sai toimitilat Ehnroosin koululta, entisestä koulun kirjaston huoneesta. Tätä ennen opiston toimisto oli sijainnut mm. nykyisen musiikkiopiston tiloissa.

Vuosina 1984 - 1996 opisto toimi osoitteessa Vanha Porvoontie 21, samassa rakennuksessa kuin Myllymäen koulu. Vuonna 1996 opisto muutti nykyisiin toimitiloihin (Vanha Porvoontie 19). Vuoden 2007 alusta Pukkilan kunta liittyi mukaan opiston toimintaan.

Taulukko opiskelija- ja tuntimääristä
Taulukko rehtoreista vuosien varrella