Mäntsälän Kansalaisopisto
Vanha Porvoontie 19 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh 040 314 5371 kansalaisopisto'@'mantsala.fi

Yleistä opistosta

Tiedotukset ja ilmoitukset

Kansalais- ja työväenopistot

Mäntsälän kansalaisopisto

Opiston historia

 

Tiedotukset ja ilmoitukset

Kansalaisopiston toiminnasta tiedotetaan opiston kotisivuilla ja facebook -sivuilla sekä paikallislehdissä ja Mäntsälän kunnan tapahtumakalenterissa. Kansalaisopiston kurssiohjelmaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti kotisivuilla.

Pornaisten osaston toiminnasta tiedotetaan opiston kotisivun lisäksi Uusimaa ja Itäväylä -lehdissä sekä Luonnollisesti Pornainen -verkkolehdessä.

Pukkilan osaston toiminnasta tiedotetaan opiston kotisivun lisäksi Pukkilan alueella ilmestyvissä Mäntsälän ja Orimattilan aluelehdissä.

Pornaisten  kunnan kotisivuilta ja Pukkilan kunnan kotisivuilta on linkit Mäntsälän kansalaisopiston sivuille.

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistot eli kansalaisopistot ovat yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan kansalaisopistojen erityistehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Opetuksen painotukset määräytyvät paikallisesti. Suosituimpia aineita ovat kielet, musiikki, muut taideaineet ja käden taitojen aineet. Lisäksi kansalaisopistot huolehtivat suuresta osasta lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta. Opistot tarjoavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppiaineita sekä avointa yliopisto-opetusta.

Mäntsälän kansalaisopisto

Kansalaisopiston omistaa Mäntsälän kunta ja sen toimialueena on Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kunnat. Kalenterivuonna 2018 opistossa opiskeli 6033 kurssilaista. Opetustunteja annettiin 50:ssä eri toimipaikassa 8200 tuntia, 438 kurssilla. Tuntiopettajia ja luennoijia opistolla oli 107.

Opiston historia

Vuonna 1962 annettiin laki työväen- ja kansalaisopistojen valtionavusta, jolla asetetut ehdot täyttävä opisto saisi 70 prosenttia laissa määritellyistä menoista.

Mäntsälän kansalaisopiston perustamisaloitteen teki syksyllä 1965 nuorisotyö- ja urheilulautakunta. Hankkeen tärkeimpiä puuhamiehiä olivat nuoriso-ohjaaja Tapio Lehtonen ja opettaja Aaro Lehtelä, josta tuli suunnitteluryhmän puheenjohtaja.

Toimikunta järjesti mielipidekyselyn. Pitäjän kotitalouksiin jaetuista 1000:sta kyselylomakkeesta palautettiin 740, joista 400:ssa ilmoitettiin osallistumisesta tulevan opiston toimintaan.

Toimikunnan esityksestä Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti perustaa kansalaisopiston, jonka toiminta oli suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 1966.

Opetusministeriö myönsi Mäntsälän kansalaisopistolle perustamisluvan ja työ alkoi sivutoimisen rehtorin Lasse Virtasen johdolla 26. päivä syyskuuta 1966.

Ensimmäisellä työviikolla kirjoittautui eri opintopiireihin yli 400 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen lukukauden aikana opiskelijoita oli 541. Opintokortti maksoi tuolloin 2 mk.

Vanha lehtileike avajaisjuhlastaOpiston avajaisjuhlallisuuksia vietettiin kirkonkylän kansakoululla sunnuntaina lokakuun 23. päivä 1966 kahvitarjoilun ja aiheeseen sopivan ajanmukaisen viihteen kera.

Opetusta järjestettiin eniten kirkonkylällä mutta myös sivukylillä mm. Levannolla, Ohkolassa ja Sälinkäällä sekä Sääksjärvellä. Opetuspaikkana oli yleensä, kuten nykyisinkin, kylän koulu tai seurojentalo.

Opetusaineina ensimmäisenä lukukautena olivat mm. askartelu, englanti, kirjanpito, konekirjoitus, kotitalous, moottoripiiri, posliinimaalaus, pukuompelu ja taidepiiri.

Opiston suosio osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Rehtorin virka muutettiin päätoimiseksi seuraavana vuonna. Vuonna -68 palkattiin myös ensimmäinen päätoiminen opettaja käsitöihin.

Vuoden 1969 alusta Pornaisten kunta liittyi mukaan toimintaan ja syntyi Pornaisten osasto.

Vuonna 1975 syyslukukauden alkajaisiksi opisto sai toimitilat Ehnroosin koululta, entisestä koulun kirjaston huoneesta. Tätä ennen opiston toimisto oli sijainnut mm. nykyisen musiikkiopiston tiloissa.

Vuosina 1984 - 1996 opisto toimi osoitteessa Vanha Porvoontie 21, samassa rakennuksessa kuin Myllymäen koulu. Vuonna 1996 opisto muutti nykyisiin toimitiloihin (Vanha Porvoontie 19). Vuoden 2007 alusta Pukkilan kunta liittyi opistoon.


Tilastoja:

Vuosi 1966 1970 1980 1996 2006 2007 2008 2009 2010 2016 2017 2018 2019
Opiskelijoita 541 918 1756 2941 3109 3312 3483 3497 3526 3340 3399 3280 3242
Opintoryhmiä 47 89 121 257 393 416 440 460 410 438 424 422 438
Opetustunteja 2616 4150 4771 8600 8510 9015 8974 9370 9487 8868 8182 8200 8508
Päätoimisia opettajia 0 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Tuntiopettajia 25 49 76 - 106 121 yli 90 120 110 100 yli 80 107 105
Toimipisteiden lukumäärä 13 24 29 - 60 76 yli 50 yli 50 yli 50 yli 50 yli 50 yli 50 yli 50
Rehtorit  
Lasse Virtanen 1966 - 1974
Irma Nyman 1974 - 1975
Esa Komulainen 1975 - 1980
Pekka Tikka 1980 - 2002
Ritva Tuominen 2003 - 2005
Airi Pekkala-Mäkitalo 1.5.2005 -