Mäntsälän Kansalaisopisto
Vanha Porvoontie 19 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh 040 314 5371 kansalaisopisto'@'mantsala.fi

Taiteen perusopetus

Kuvataide ja käsityö

Aikuisten kuvataide

Tanssi

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarkoituksena on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Opintojen aikana syntyvä kokemuksellinen suhde taiteeseen luo pohjan taiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä luo edellytyksiä hakeutua oman taiteenalan opintoihin.  

Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin. 

Opetus kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukee oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mäntsälän kansalaisopistossa kannustetaan oppilaita käymään erilaisissa taiteen näyttelyissä ja esityksissä sekä vierailemaan paikallisilla työpajoilla. 

Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa. Taiteen perusopetusta järjestetään Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa. 

Päättötodistuksen saadakseen oppilaan on suoritettava hyväksytysti 300 oppituntia yhteisiä opintoja ja 200 oppituntia teemaopintoja yhteensä laskennallisesti 500 oppituntia. Ennen perusopintoja voi aloittaa varhaisiän opetuksen. Varhaisiän opinnoista ei kerry päättötodistukseen oikeuttavia tunteja. Varhaisiän opintojen jälkeen oppilaalla on mahdollisuus jatkaa yhteisiin opintoihin.

TPO kuva 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä Mäntsälän kansalaisopistossa 1.8.2018 alkaen. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Kuvauslupa löytyy täältä.

Opettajalle palautettava lomake, jolla todennetaan taiteen tapahtumassa, näyttelyssä tai esityksessä käynti.

 

Kuvataide ja käsityö

Kuvataide Mäntsälä 

7-8 -vuotiaat: 114002 KUVATAITEEN PERUSTEET 1: MINÄ JA ILMAISU Ilmoittaudu tästä

8-9 –vuotiaat: 114003 KUVATAITEEN PERUSTEET 2: MINÄ JA ILMAISU Ilmoittaudu tästä

10-11 –vuotiaat: 114004 KUVATAITEEN JATKO 1: MINUN KÄDENJÄLKENI Ilmoittaudu tästä

11-12 –vuotiaat: 114005 KUVATAITEEN JATKO 2: MINUN KÄDENJÄLKENI Ilmoittaudu tästä

Yli 13 –vuotiaat: 114006 KUVATAITEEN TEEMAKURSSI: MINUN TAIDE NYKYMAAILMASSA Ilmoittaudu tästä

Kuvataide Pornainen 

5-6 -vuotiaat: 114060 VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS  Ilmoittaudu tästä

kouluikäisille alle 10- vuotiaille: 114061 KUVATAITEEN PERUSTEET: MINÄ JA ILMAISU  Ilmoittaudu tästä

Yli 10 –vuotiaat: 114062 KUVATAITEEN JATKO : MINUN KÄDENJÄLKENI  Ilmoittaudu tästä

yli 13 –vuotiaat: 114063 KUVATAITEEN TEEMAKURSSI: MINUN TAIDE NYKYMAAILMASSA  Ilmoittaudu tästä

Kuvataide Pukkila 

5-6 -vuotiaat: 114080 VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS  Ilmoittaudu tästä

kouluikäisille alle 10- vuotiaille: 114081 KUVATAITEEN PERUSTEET: MINÄ JA ILMAISU  Ilmoittaudu tästä

Yli 10 –vuotiaat:  114082 KUVATAITEEN JATKO: MINUN KÄDENJÄLKENI  Ilmoittaudu tästä

yli 13 –vuotiaat: 114083 KUVATAITEEN TEEMAKURSSI: MINUN TAIDE NYKYMAAILMASSA  Ilmoittaudu tästä

Käsityö Mäntsälä 

kouluikäisille alle 10- vuotiaille: 114012 KÄSITYÖN ALKEET Ilmoittaudu tästä

Yli 10 –vuotiaat: 114013 KÄSITYÖN JATKO Ilmoittaudu tästä

yli 13 –vuotiaat: 114014 KÄSITYÖN TEEMAKURSSI: VAATETUS Ilmoittaudu tästä

  Kuvataide rakenne
Käsityön ja kuvataiteen opintojen rakenteet ovat samanlaiset.

Jatkavien opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikkansa keväällä netti-ilmoittautumisella, kansalaisopiston toimistoon puh. 040 314 5371.

Uudet opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille opinto-ohjelmassa ilmoitettuna päivänä.

Vastuuopettaja: Eija-Sisko Jokinen

 

Aikuisten kuvataide

Kiinnostavatko kuvataiteet! Tule opiskelemaan aikuistein taiteen perusopetuksen kuvataiteiden kursseille. Kurssit soveltuvat kaikille kuvataiteista kiinnostuneille tavoitteelliseksi opiskeluksi. Sinulla ei tarvitse olla etukäteen osaamista. Tule rohkeasti kokeilemaan, mikä olisi sinun omin tekniikkasi ilmaista itseäsi.

Kurssien tavoitteet ja sisällöt ovat Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan suunniteltuja. Opinnot koostuvat 300 tunnista yhteisiä opintoja ja 200 tunnista teemaopintoja. Yhteiset opinnot kestävät yhteensä kolme (3) lukuvuotta. Teemaopinnot voi suorittaa yhteisten opintojen jälkeen 1,5 vuodessa tai 150 tuntia teemaopinnoista voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa valitsemalla opiston muista kursseista soveltuvia kursseja. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen.

Kesto yhteensä 5 vuotta (mahdollinen 3,5 vuodessa)

Yhteiset opinnot 3 vuotta ja teemaopinnot 0,5-2 vuotta

Ryhmäkoko 10-12 opiskelijaa

Syksy 2019

114101 HAVAINTO JA PIIRRUSTUS
ti 3.9. - 26.11.2019 klo 18.30 - 21.00

114102 GRAFIIKKA: MONOTYPIA
pe-la 4. - 5.10.2019 klo pe 17.30 - 20.45, la 10.00 - 15.00

Kevät 2020

114103 MAALAUS
ti 7.1. - 31.3.2020 klo 18.30 - 21.00

114104 ULKOMAALAUS/AKVARELLI
pe - la 15. - 16.5.2020 klo pe 17.30 - 20.45, la 10.00 - 15.00

TEEMAKURSSI: TAITEEN TAPAHTUMAT, NÄYTTELYT JA ESITYKSET

Vapaavalintaista kurssia voi täydentää koko opiskeluajan. Opiskelija tutustuu itsenäisesti taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin sekä taiteen ammattilaisten työhön. Opiskelija saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita. Opiskelija tekee havaintoja esityksistä ja /tai näyttelystä ja vastaa ennalta annettuihin kysymyksiin.

Esityksessä/näyttelyssä käynnistä saa kerrytettyä kurssia 2 oppituntia/kerta. Jos näyttely tai esitys on erityisen laaja tai opiskelija itse osallistuu taiteilijana muiden järjestämiin näyttelyihin tai esityksiin, opiskelija ja opettaja sopivat erikseen kertyvät tunnit.

Vapaasti valittavia kursseja:

114108 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS

114116 LUOVUUTTA ELÄMÄÄN TAITEEN AVULLA

Vastuuopettaja: Eija-Sisko Jokinen

 

Tanssi

  TULE OPISKELEMAleppäkerttuAN TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUSTA MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTOON.

  Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen
  oppimäärän tarkoituksena on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Opintojen aikana syntyvä kokemuksellinen suhde
  taiteeseen luo pohjan taiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä luo edellytyksiä hakeutua oman taiteenalan opintoihin.  

  OPETUSPÄIVÄ ON MAANANTAI, PAIKKA MÄNTSÄLÄN SEUROJENTALO

 

 
5-6 vuotiaat; 831090 BALETIN VARHAISIÄN OPINNOT, Ilmoittaudu tästä

Eskari-ikäiset; 831091 BALETIN ALKEET, Ilmoittaudu tästä

1-2 lk; 831092 BALETIN PERUSTEET, Ilmoittaudu tästä

3-6 lk; 831093 BALETIN JATKO, Ilmoittaudu tästä

7-9 lk; 831094 BALETIN TEEMAKURSSIT, Ilmoittaudu tästä

 tanssin eteneminen

Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta baletissa. Opetus on tavoitteellista, vuosittain etenevää ja suunnitelmallista opiskelua.

Aiemmin opiskelleilla on ensisijainen mahdollisuus jatkaa opintojaan. Jatkavat opiskelijat vahvistavat opiskelupaikkansa keväällä.

Uudet opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastuuhenkilö: musiikinopettaja Eila Hartikainen

Yleiskirje balettiryhmien vanhemmille löytyy täältä.

Kevätkirje 2019 balettiryhmien vanhemmille löytyy täältä.

Kuvauslupa löytyy täältä.

Opettajalle palautettava lomake, jolla todennetaan taiteen tapahtumassa, näyttelyssä tai esityksessä käynti.