Mäntsälän Kansalaisopisto
Vanha Porvoontie 19 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh 040 314 5371 kansalaisopisto'@'mantsala.fi

Taiteen perusopetus

Kuvataide ja käsityö

Tanssi

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Mäntsälän kansalaisopistossa taiteen perusopetusta annetaan tanssissa klassisessa baletissa ja visuaalisissa taiteissa kuvataiteessa sekä käsitöissä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä Mäntsälän kansalaisopistossa 1.8.2018 alkaen. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Kuvataide ja käsityö

Mäntsälän kansalaisopisto antaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti visuaalisissa taiteissa. Vaihtoehtoina ovat kuvataide ja käsityö. Päättötodistuksen saadakseen oppilaan on suoritettava hyväksytysti 10 opintokokonaisuutta eli laskennallisesti 500 oppituntia, josta lähiopetusta on 414 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 86 tuntia. Opiskelu on mahdollista aloittaa 7-vuotiaana ja se kestää kahdeksan lukuvuotta.

Ennen perusopintoja voi aloittaa varhaisiän eli valmentavat opinnot. Varhaisiän opinnoista ei kerry päättötodistukseen oikeuttavia tunteja. Varhaisiän opintojen jälkeen oppilaalla on mahdollisuus valita kuvataiteet tai käsityöt.

Jatkavien opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikkansa keväällä kansalaisopiston toimistoon puh. 040 314 5371 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Uudet opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille opinto-ohjelmassa ilmoitettuna päivänä.

Vastuuopettaja: Eija-Sisko Jokinen

Tanssi

Mäntsälän kansalaisopistossa annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta klassisessa baletissa. Opetus on tavoitteellista, vuosittain etenevää ja suunnitelmallista opiskelua. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta, minkä jälkeen opiskelija saa päättötodistuksen.

Ennen perusopintoja voi aloittaa varhaisiän eli valmentavat opinnot. Varhaisiän opinnoista ei kerry päättötodistukseen oikeuttavia tunteja.

Aiemmin opiskelleilla on ensisijainen mahdollisuus jatkaa opintojaan. Jatkavat opiskelijat vahvistavat opiskelupaikkansa keväällä.

Uudet opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastuuhenkilö: musiikinopettaja Eila Hartikainen

Yleiskirje balettiryhmien vanhemmille löytyy täältä.

Kuvauslupa löytyy täältä.