Mäntsälän Kansalaisopisto
Vanha Porvoontie 19 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh 040 314 5371 kansalaisopisto'@'mantsala.fi

Opettajainfo

Opettajarekrytointi

Matkakorvaukset

Opettajan lomakkeet

Opettajarekrytointi

Jos opetustyö kiinnostaa - ota yhteyttä rehtori Airi Pekkala-Mäkitaloon p. 040 314 5370 tai sähköpostilla airi.pekkala-makitalo (ät) mantsala.fi.

Laita oheisella lomakkeella kysytyt tiedot liitteeksi yhteydenottoon.

Matkakorvaukset

Matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti, ellei toisin sovita. Oman auton käytöstä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen korvaus, joka on 1.1.2018 lähtien 0,42 senttiä kilometriltä. Tuntiopettajien voimassa olevien palvelussuhteen ehtojen mukaan (OVTES/osio F, liite 12, 19 §) matkakustannukset korvataan ”siltä osin kuin matkan pituus (yhteen suuntaan) ylittää kuusi (6) kilometriä”, eli kutakin matkaa kohden vähennetään 12 km. Merkitsethän matkalaskuusi, että olet vähentänyt omavastuuosuuden ja liitä julkisen kulkuneuvon käytöstä kuitit mukaan!

Matkakorvaukset ovat veronalaista tuloa, josta työnantaja tekee ennakonpidätyksen. Mikäli korvaukset liittyvät opettajan satunnaiseen sivutoimen hoitamiseen ja hänellä on varsinainen työpaikka muualla, voi olla mahdollista maksaa matkakorvaus ilman ennakonpidätystä. Jos opettajalla on useampia sivutoimia, katsotaan nämä yhdessä päätoimeksi ja tällöin ennakonpidätys on tehtävä. Mäntsälän kunta tekee ennakonpidätyksen kaikista matkakorvauksista. Epävarmoissa tilanteissa opettajan kannattaa selvittää asia verottajalta, tarvittaessa hakea verottajalta ennakkopäätös matkakustannusten verottomuudesta ja toimittaa se opiston toimistoon.

Lisätietoja verottajan sivuilta (Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa 7.2.2014 Diaarinumero: A19/200/2014).

Kevään viimeiset palkat maksetaan päiväkirjan palauttamisen jälkeen.

Opettajan lomakkeet

Avaa / tallenna / tulosta tiedosto klikkaamalla kuvaketta. Täytä lomake ja palauta se allekirjoitettuna toimistoon.  

Kurssisuunnittelulomake

pdf

Henkilötietolomake
Henkilötietolomake xls
Matkalaskupohja verolliset korvaukset
 Matkalaskupohja verolliset korvaukset  
Koulutushakemus / Sivistyspalvelukeskus
Koulutushakemus / Sivistyspalvelukeskus xls