Mäntsälän Kansalaisopisto
Vanha Porvoontie 19 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh 040 314 5371 kansalaisopisto'@'mantsala.fi

Aikuisten kuvataide

Matalan kynnyksen tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta aikuisille (yli 16 -vuotiaat) alkaa tiistai-iltaisin syksyllä 2019. 

 

Lähdetään liikkeelle kuvataiteen perustekijöistä, kokeillaan erilaisia välineitä ja materiaaleja. Jokainen opiskelija voi kokeilujen jälkeen kehittää sitä taiteenlajia, mikä tuntuu itselle läheisemmältä.

Yhteiset opinnot kestävät 3 vuotta ja ovat yhteensä 300 tuntia. Teemaopinnot kestävät 0,5-1,5 vuotta ja ovat yhteensä 200 tuntia. Teemaopinnoista 150 tuntia voi suorittaa yhteisten opintojen kanssa yhtä aikaa, mikä lyhentää opintojen kokonaiskestoa. Teemaopinnoissa suoritettava lopputyö tehdään yhteisten opintojen jälkeen viimeisenä.

Tavoitteet ja sisällöt ovat Mäntsälän kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaiset.

Yhteisten opintojen opintokokonaisuus muodostuu viikoittain kokoontuvasta ryhmästä ja yhdestä lyhytkurssista/lukukausi.

SYKSY 2019

114101 HAVAINTO JA PIIRUSTUS

114102 GRAFIIKKA: MONOTYPIA

TEEMAKURSSI: TAITEEN TAPAHTUMAT, NÄYTTELYT JA ESITYKSET

Vapaavalintaista kurssia voi täydentää koko opiskeluajan. Opiskelija tutustuu itsenäisesti taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin sekä taiteen ammattilaisten työhön. Opiskelija saa monipuolisia kulttuurisia ja taiteellisia vaikutteita. Opiskelija tekee havaintoja esityksistä ja /tai näyttelystä ja vastaa ennalta annettuihin kysymyksiin.

Vapaasti valittavia kursseja:

114108 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS

114116 LUOVUUTTA ELÄMÄÄN TAITEEN AVULLA

Suosittele uutista Facebookissa ystävällesi tai Twiittaa